DOBITNICI

IME TELEFON NAGRADA DATUM
Suzana Mišić 003816425***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Biljana Brkljac 003816945***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Suzana Bukta 003816420***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Jovana Panic 003816408***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Petar Mihajlov 00381623***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Tamara Puskarevic 003816422***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Aleksandra Nikolić 003816001***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
DANIJELA RISTIC 003816032***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
SNEŽANA JOVKOVIC 003816213***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019
Danijela Stankovic 003816416***** Bluetooth zvučnik 16/06/2019