PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
„KAKAV SI KAD SI GLADAN“

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011 i 94/2012 i dr zakon i 30/2018), Pravilnika o bližim uslovima odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS“,br 129/2004), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama (“Službeni glasnik RS“,br 129/2004) i Odluke o priređivanju nagradne igre broj 19/19 od 22.04.2019. godine, priređivač Sivo d.o.o Beograd, dana 22.04.2019.g. donosi:

PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE
Član 1

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču,načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.
Sivo d.o.o Beograd, sa sedištem u Beogradu, Baja Pivljanina 39, PIB: 100058552 (u daljem tekstu „Priređivač“) priređuje nagradnu igru pod nazivom "KAKAV SI KAD SI GLADAN“.

Član 2

Nagradna igra se priređuje radi promocije brenda Snickers na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije) i biće realizovana putem SMS servisa operatera svih mobilnih mreža u Republici Srbiji (Telekom, Telenor i Vip Mobile) kao i putem sajta www.snickers-srbija.com.

TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE
Član 3

Nagradna igra počinje 03.06.2019. godine i traje do 02.07.2019. godine.

Član 4

Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje Snickers proizvoda u Republici Srbiji, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu u toku trajanja nagradne igre imaju Snickers promo pakovanje od 50gr koje na sebi sadrži jedan od sledećih natpisa: BLESAV, KONFUZAN, ZBUNJEN, ŠAŠAV, SNICKERS ili Snickers od 75 gr koji u sebi sadrži jedan od natpisa: ŠAŠAV, KONFUZAN, SNICKERS, kao i ispis POZOVI, PODELI, OSVOJI, a unutar pakovanja je odštampan jedinstveni desetocifreni alfanumerički kod (dalje: kod).Nagradna igra se priređuju radi razonode učesnika i ostvarivanja dobitaka u robi i uslugama.

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE
Član 5

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima fizičko lice, punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove za učešće u ovoj nagradnoj igri, odnosno koje u periodu trajanja nagradne igre najpre kupi Snickers promo pakovanje od 50gr koje na sebi sadrži jedan od sledećih natpisa: BLESAV, KONFUZAN, ZBUNJEN, ŠAŠAV, SNICKERS ili Snickers od 75 gr koji u sebi sadrži jedan od natpisa: ŠAŠAV, KONFUZAN, SNICKERS. Na svim navedenim promo pakovanjima stoji i ispis POZOVI,PODELI, OSVOJI.
Radi validnog učešća u nagradnoj igri potrebno je da učesnik do kraja nagradne igre sačuva kupljeno neoštećeno promo pakovanje sa kodom, te isto prezentuju priređivaču na njegov zahtev.
Sa unutrašnje strane navedenih promo pakovanje nalazi se kod od deset cifara. Da bi učestvovao u nagradoj igri potrebno je da potrošač postupi na jedan od sledeća dva način:

1) putem interneta pristupi stranici www.snickers-srbija.com te:
  • do 23.59h dana 01.07.2019.g. na predviđenom mestu na internet stranici www.snickers-srbija.com unese kod koji je pronašao u Snickers promotivnom pakovanju;
  • ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru, učesniku će nakon obaveštenja o uspešno unetom kodu biti omogućeno da unese i svoje ime i prezime i telefon;
ili
2) do 23.59h dana 01.07.2019.g. putem SMS poruke na kratki broj: 6600 pošalje SMS poruku sledeće sadržine: Snickers(razmak)broj koda(razmak)imeiprezime.
  • ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru učesnik će primiti povratnu poruku sa sledećim tekstom: “Uspešna prijava! Hvala na učešću. Pravila nagradne igre na www.snickers-srbija.com“ Ukoliko kod nije validan učesnik će dobiti poruku sa sledećim tekstom: “Neuspešna prijava. Pokušaj ponovo.“ .

Cena SMS poruke je: za Telekom 3,6rsd, za Telenor 3,6 rsd , za Vip Mobile 3,48 rsd.

Na internet stranici će svakom učesniku biti omogućeno da u svakom trenutku izvrše uvid u ova Pravila nagradne igre.

Jedan učesnik može uneti više jedinstvenih kodova i time povećati šansu za osvajanje nagrade, ali jedan učesnik može osvojiti samo jednu od dnevnih, jednu od nedeljnih nagrada i glavnu nagradu.
Svaki kod može biti unet samo jednom na jedan od dva ponuđena načina, odnosno pokušaj unošenja istih kodova više puta ili na više načina će biti onemogućen, kao i bilo koji drugi vid zloupotrebe pravila nagradne igre.
Unošenje nepotpunih, netačnih ili na drugi način nevalidnih kodova, te neispunjenje bilo kog drugog uslova za učešće u ovoj nagradnoj igri će dovesti i do diskvalifikacije učesnika.

Ispravan kod koji je uspešno unet putem internet stranice ili uredno dostvljen SMS porukom učestvovaće u izvlačenju ukoliko već nije iskorišćen u nagradnoj igri.
Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

UTVRĐIVANJE DOBITNIKA
Član 6
Sve pristigle SMS poruke i poruke sa kodovima koje su unete putem internet stranice sakupljaće se u jedinstvenu bazu odakle će biti izvlačeni dobitnici.
U toku trajanja nagradne igre, počev od 04.06.2019.g., slučajnim elektronskim izborom biraće se dobitnici ukupno:
  • Dnevnih nagrada-300 bluetooth zvučnika;
U dnevnim izvlačenjima učestvuju sve primljene poruke, a koje su unete od početka nagradne igre do 23.59h prethodnog dana.
Svakog radnog dana u toku nagradne igre biće izvučeno po 10 dobitnika dnevnih nagrada. Ponedeljkom će biti izvlačeni dobitnici za dane vikenda (kada nema izvlačenja) tako da će svakog ponedeljka biti izvučeno po 30 dobitnika dnevnih nagrada dok će poslednjeg dana nagradne igre biti izvučeno preostalih 20 dobitnika zvučnika.
  • Nedeljnih nagrade – 12 IPhone 8 telefona ( nedeljna nagrada A) i 20 IPad-a (nedeljna nagrada B) će biti utvrđivane četiri puta u toku nagradne igre ( svake nedelje po tri IPhone i po 5 IPad-a) i to na dane: 10.06.2019, 17.06.2019, 24.06.2019,01.07.2019.
    Najpre će biti izvučeni dobitnici IPhone telefona a potom dobitnici I Pad-a.
U nedeljnim izvlačenjima učestvuju sve poruke koje su primljenje do 23.59h prethodnog dana u odnosu na dan nedeljnog izvlačenja.
  • Dobitnik glavne nagrade – putovanje na Ibicu za dve osobe, biće utvrđen izvlačenjem dana 02.07.2019.g. a u izvlačenju će učestvovati sve pristigle poruke u toku nagradne igre.

Svaki potencijalni dobitnik dnevne i nedeljene nagrade će biti obavešten putem dostavljenog broja telefona u radi provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj i osvajanje nagrade. Ukoliko se u roku od najviše 24 časa od izvlačenja potencijalni dobitnik ne javi ili se utvrdi da uslovi nisu ispunjeni, biće kontaktiran rezervni dobitnik koji takođe ima rok od 24h da se javi.

Imena dobitnika će biti objavljena nakon provere ispunjenosti uslova za učešće u nagradnoj igri i osvajanje nagrade, u roku od najviše 48 časa od momenta izvlačenja, na internet stranici (sa izuzetkom izvlačenja glavne nagrade koja će biti objavljena na dan izvlačenja.)

Na kraju nagradne igre imena svih dobitnika će biti dostupna na internet stranici u delu predviđenom za objavljivanje dobitnika.

Pored dobitnika dnevnih, nedeljnih i glavne nagrade, za svaku od tih nagrada biće izvučena po dva rezervna dobitnika svake od nagrada. Rezervni dobitnici izvlače se na isti način kao i dobitnici, s’tim što zadržavaju status „rezervni” i aktiviraju se samo ukoliko inicijalni dobitnik ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima.

NAGRADE I NAGRADNI FOND
Član 7
Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 2.611.956,00 dinara sa PDV. Ukupan broj nagrada je: 333 Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cena nagrade u dinarima bez PDV Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV
Dnevne nagrade – bluetooth zvučnici 300 685,00 246.600,00
Nedeljne nagrade: Nedeljna nagrada A – Apple iPhone 8 64GB Space Grey 12 71.052,50 1.023.156,00
Nedeljna nagrada B- Apple 9.7 inch I Pad 6 Wi-Fi 32 Space Grey 20 38.392,00 921.408,00
Putovanje na Ibicu za dve osobe 1 420.792,00 420.792,00
UKUPNA CENA NAGRADA 2.611.956,00

Glavna nagrada - putovanje uključuje povratnu avio kartu sa transferom do i od aeredroma na Ibici, 6 noćenja na bazi polu pansiona u hotelu Blau park 4* zvezdice na Ibici (San Antonio) u periodu od 1.8. 2019do 31.10.2019, u skladu sa dogovorom sa agencijom koja organizuje putovanje,kao i putno osiguranje u toku putovanja. Odlaganje putovanja ili zamena za drugo nije moguća.Dobitnik glavne nagrade kao i njegov pratilac su dužni da se u celosti pridržavaju plana puta, da poštuju važeće propise i obezbede uredne putne isprave za nesmetano putovanje, sa rokom važenje najmanje šest meseci nakon povratka sa putovanja. Nagrada ne uključuje pokriće vanpansionskih i drugih eventualnih troškova, kao ni pokriće troškova prevoza do i od aerodroma u Beogradu. Organizator ne preuzima bilo koje druge troškove osim onih koje je naveo u Pravilima.

INFORMISANJE UČESNIKA

Učesnici u nagradnoj igri će o pravilima nagradne igre, nagradnom fondu i uslovima za učešće će biti obavešteni putem sredstava informisanja, internet stranice www.snickers-srbija.com, kao i putem propagandnog materijala u maloprodajnim objektima.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrada će biti utvrđivani u toku nagradne igre slučajnim elektronskim izborom putem posebnog softvera u koji će biti primljene sve poruke primljene putem sms i preko internet stranice. Tročlana Komisija priređivača koja će biti imenovana za potrebe nagradne igre pratiće regularnost utvrđivanja dobitnika i o tome sačiniti zapisnik u skladu sa zakonom.

Dobitnici će biti obaveštavani o nagradama putem ostavljenog broja telefona. Obaveza je svakog učesnika da redovno proverava pozive na svom telefonu kao i da u toku nagradne igre bude dostupan radi prijema obaveštenja i ovo je isključiva odgovornost svakog učesnika.

Ukoliko učesnik ni u roku od 24h od izvlačenja ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku.

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u prostorijama koje Priređivač za to odredi ili dostavljene poštom u skladu sa dogovorom sa dobitnikom.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u nagradnoj igri Priređivač ili lice koje on ovlasti može prilikom utvrđivanja dobitnika ili u bilo kom trenutku pre uručenja nagrade od dobitnika zatražiti na uvid pakovanje na kom se vidi dobitni kod. Prezentacija pakovanja sa kodom može biti izvršena i na elektronski način (putem e maila ili telefonskih servisa).

Nagrade se mogu preuzeti u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja.

U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika ili usled prekida nagradne igre, nedodeljene nagrade ostaju Priređivaču.

Član 10

U skladu sa ovim Pravilima Priređivač zadržava pravo provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu te pravo da diskvalifikuje učesnika koji je na bilo koji način prekršio ili pokušao da prekrši ova Pravila. Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitniku u vezi sa korišćenjem nagrada , osim obaveza koje je preuzeo ovim Pravilima.

Priređivač neće odgovarati niti refundirati bilo koje troškove vezane za preuzimanja, transport, prateće troškove, kao ni bilo koje druge troškove realizacije nagrada koje nije prihvatio ovim Pravilima ili u posebnom pisanom dogovoru sa dobitnikom.

Priređivač neće biti odgovoran za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu. Rezultati utvrđivanja dobitnika su konačni. Po želji dobitnika nagrada se može preneti ili ustupiti, u skladu sa zakonom, ali se ni u jednom slučaju ne može zameniti za novac ili neku drugu nagradu.

LIČNI PODACI
Član 11

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici u celosti prihvataju ova Pravila.
Uzevši u obzir da svoje lične podatke dostavljaju svojevoljno i samostalno direktnom dostavom priređivaču,oni pristaju da Priređivač prikuplja i obrađuje dostavljene podatke o ličnosti, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim za potrebe realizacije nagradne igre a sve u skladu sa članovima 10 i 15 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Učesnik koji je učestvovanjem i slanjem svojih podataka u ovoj nagradnoj igri dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Priređivača.
Priređivač neće podatke koristiti osim na zakonom dozvoljeni način, a sve isključivo za potrebe realizacije ove nagradne igre.

POREZ
Član 12

Porez na dobitke od igara na sreću snosiće Priređivač, u skladu sa zakonom. Priređivač jemči dodelu nagrada dobitnicima u skladu sa ovim Pravilima.

DOSTAVA REZULTATA
Član 13

Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

POSLOVNA TAJNA
Član 14

Zaposleni kod Priređivača, kod svih povezanih pravnih i fizičkih lica, kao i kod svih podizvođača dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima), o mehanizmu organizovanja nagradne igre, te finansijskom rezultatu poslovanja Priređivača. Napred navedene podatke Priređivač može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

PREKID NAGRADNE IGRE
Član 15

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA
Član 16

Pravila nagradne igre će 15 dana pre početka nagradne igre biti objavljena u dnevnom listu «Danas» koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom, kao i na internet stranici www.snickers-srbija.com. U roku od najviše sedam dana od dana završetka nagradne igre, rezultati nagradne igre, biće objavljeni u dnevnom listu «Danas».

STUPANJE NA SNAGU PRAVILA
Član 17

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Član 18

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan sud u Beogradu.