PITANJA I ODGOVORI

Ko može da učestvuje u nagradnoj igri?
Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima fizičko lice, punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove za učešće u ovoj nagradnoj igri, odnosno koje u periodu trajanja nagradne igre najpre kupi Snickers promo pakovanje od 50gr koje na sebi sadrži jedan od sledećih natpisa: BLESAV, KONFUZAN, ZBUNJEN, ŠAŠAV, SNICKERS ili Snickers od 75 gr koji u sebi sadrži jedan od natpisa: ŠAŠAV, KONFUZAN, SNICKERS. Na svim navedenim promo pakovanjima stoji i ispis POZOVI,PODELI, OSVOJI. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Kada se nagradna igra odvija?
Nagradna igra počinje 03.06.2019. godine i traje do 02.07.2019. godine.
Kako učestvovati u nagradnoj igri?

Da bi učestvovao u nagradoj igri potrebno je da potrošač postupi na jedan od sledeća dva načina

1) putem interneta pristupi stranici www.snickers-srbija.com te:
- do 23.59h dana 01.07.2019.g. na predviđenom mestu na internet stranici
www.snickers-srbija.com unese kod koji je pronašao u Snickers promotivnom pakovanju;
- ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru, učesniku će nakon obaveštenja o uspešno unetom kodu biti omogućeno da unese i svoje ime i prezime i telefon;
ili

2) do 23.59h dana 01.07.2019.g. putem SMS poruke na kratki broj: 6600 pošalje SMS poruku sledeće sadržine: Snickers(razmak)broj koda(razmak)imeiprezime
- ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru učesnik će primiti povratnu poruku sa sledećim tekstom: “Uspešna prijava! Hvala na učešću. Pravila nagradne igre na www.snickers-srbija.com “ .
Ukoliko kod nije validan učesnik će dobiti poruku sa sledećim tekstom: “Neuspešna prijava. Pokušaj ponovo.”

Koja je cena SMS poruke?

Cena SMS poruke je: za Telekom 3,6rsd, za Telenor 3,6 rsd , za Vip Mobile 3,48 rsd.

Gde mogu da se upoznam sa detaljima pravila nagradne igre ?

Pravila u celini potraži preko linka: www.snickers-srbija.com

Postoje li ograničenja za broj unošenja kodova sa promo pakovanja?
Jedan učesnik može uneti više jedinstvenih kodova i time povećati šansu za osvajanje nagrade, ali jedan učesnik može osvojiti samo jednu od dnevnih, jednu od nedeljnih nagrada i glavnu nagradu.
Gde se nalazi promo kod?
Jedinstven alfanumerički kod od 10 karaktera je odštampan na unutrašnjoj strani promo pakovanja.
U kom roku će dobitnicima biti poslate nagrade?
Sve nagrade će biti poslate dobitnicima u roku od najviše 30 dana od dana završetka nagradne igre.
Ukoliko učesnik ni u roku od 24h od izvlačenja ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku.
Da li dobitnik nagrade u nagradnoj igri plaća porez na dobijenu nagradu?
Ne.